808 Battleground - War of Warriors

Evento Principal / Reno Remigio vs Edward Matsuura
3-3-0 (vitória - derrota - empate)
vitória
3-4-0 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
12
vitória
vs
derrota
11
vitória
vs
derrota
10
vitória
vs
derrota
9
vitória
vs
derrota
8
vitória
vs
derrota
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota


Resultados do UFC Denver Resultados do UFC 303 Resultados do UFC Arábia Saudita Resultados do UFC Las Vegas 93 Resultados do UFC Louisville