ACA 104 Goncharov vs. Vakhaev Agenda e Resultados

ACA 104 Goncharov vs. Vakhaev

Evento Principal / 14
9 - 4 - 1 (vitória - derrota - empate)
vitória
16 - 3 - 0 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
13
vitória
vs
derrota
12
vitória
vs
derrota
11
vitória
vs
derrota
10
vitória
vs
derrota
10
vitória
vs
derrota
9
vitória
vs
derrota
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota