K-1 - Premium 2006 Dynamite!!

Evento Principal / Yoshihiro Akiyama vs Kazushi Sakuraba
16-7-0 (vitória - derrota - empate)
26-17-1 (vitória - derrota - empate)
Luta
Lutas
9
vitória
vs
derrota
8
vitória
vs
derrota
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota