Pancrase - Impressive Tour 12

Evento Principal / Masahiro Toryu vs Yukinari Tamura
9-8-9 (vitória - derrota - empate)
empate
15-12-9 (vitória - derrota - empate)
empate
Luta
Lutas
13
vitória
vs
derrota
12
vitória
vs
derrota
11
empate
vs
empate
10
vitória
vs
derrota
9
vitória
vs
derrota
8
vitória
vs
derrota
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
empate
vs
empate
4
vitória
vs
derrota
3
empate
vs
empate
2
empate
vs
empate
1
empate
vs
empate