Rising On 10 - 2011 Bantamweight Tournament Final

Evento Principal / Daichi Fujiwara vs Takuya Kodama
12-4-1 (vitória - derrota - empate)
vitória
10-9-3 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
8
vitória
vs
derrota
7
empate
vs
empate
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota