Rizin Fighting World Grand Prix 2017 - Bantamweight Tournament: Final Round

Evento Principal / Kyoji Horiguchi vs Shintaro Ishiwatari
29-5-0 (vitória - derrota - empate)
vitória
26-9-4 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
8
vitória
vs
derrota
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota