Shinobi War 9 Winter Warfare Agenda e Resultados

Shinobi War 9 Winter Warfare

Evento Principal / 11
12 - 3 - 0 (vitória - derrota - empate)
vitória
11 - 11 - 2 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
10
vitória
vs
derrota
9
vitória
vs
derrota
8
vitória
vs
derrota
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota