Shooto - Border: Season 3 - Roaring Thunder

Evento Principal / Masayoshi Kato vs Takehiro Harusaki
13-13-2 (vitória - derrota - empate)
vitória
5-8-1 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota