Shooto - Gig Tokyo 8

Evento Principal / Takeshi Sato vs Yusei Shimokawa
10-17-2 (vitória - derrota - empate)
vitória
10-11-1 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
empate
vs
empate
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota