Shooto - Gig West 12

Evento Principal / Shinji Sasaki vs Takumi Nakayama
20-12-3 (vitória - derrota - empate)
vitória
19-17-6 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
7
empate
vs
empate
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota