Shooto - Gig West 13

Evento Principal / Takahiro Kajita vs Hiroshi Shiba
18-18-5 (vitória - derrota - empate)
vitória
9-9-2 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota