Shooto - Shootor's Legacy 4

Evento Principal / Yoshihiro Koyama vs Kenichiro Togashi
20-11-2 (vitória - derrota - empate)
vitória
19-17-5 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
8
vitória
vs
derrota
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota