Shooto - The Rookie Tournament 2011 Final

Evento Principal / Shinya Murofushi vs Masayoshi Kato
13-6-1 (vitória - derrota - empate)
vitória
13-13-2 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
8
vitória
vs
derrota
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
empate
vs
empate
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota