Shooto - Torao 13

Evento Principal / Kenichiro Togashi vs Yoshinori Suzuki
19-17-5 (vitória - derrota - empate)
vitória
7-16-2 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
empate
vs
empate
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
empate
vs
empate
1
vitória
vs
derrota