Evento

Zero1 Shingeki Chapter 1

Evento Principal / 1
0 - 1 - 0 (vitória - derrota - empate)
8 - 13 - 3 (vitória - derrota - empate)
 
Luta
Lutas