Zero1 Shingeki Chapter 2 Agenda e Resultados

Zero1 Shingeki Chapter 2

Evento Principal / 1
45 - 35 - 10 (vitória - derrota - empate)
vitória
24 - 25 - 4 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas