Kingdom of Grapple - Live 2007

Evento Principal / Shigetoshi Iwase vs Katsuya Inoue
15-20-4 (vitória - derrota - empate)
empate
19-9-4 (vitória - derrota - empate)
empate
Luta
Lutas
13
empate
vs
empate
12
vitória
vs
derrota
11
vitória
vs
derrota
10
vitória
vs
derrota
9
vitória
vs
derrota
8
empate
vs
empate
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
vitória
vs
derrota
3
vitória
vs
derrota
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota