Pancrase - Blow 3

Evento Principal / Ryuta Noji vs Takashi Sugiura
18-8-0 (vitória - derrota - empate)
vitória
1-3-0 (vitória - derrota - empate)
derrota
Luta
Lutas
7
vitória
vs
derrota
6
vitória
vs
derrota
5
vitória
vs
derrota
4
empate
vs
empate
3
empate
vs
empate
2
vitória
vs
derrota
1
vitória
vs
derrota